Poděkování Zlínskému kraji

Oznámení o poskytnutí dotace

Lékaři naší ordinace se podílejí na vzdělávání mladých kolegů v oboru všeobecné praktické lékařství. Pro tyto účely nám byly z programů strategického rozvoje Zlínského kraje poskytnuty následující dotace:

  • Pro období 1. 1. 2023 – 31. 8. 2025 dotace ve výši 10 000,- Kč měsíčně ( č. D/3929/2023/STR)
  • Pro období 1. 8. 2023 – 31. 8. 2026 dotace ve výši 10 000,- Kč měsíčně (č. D/0377/2024/STR)

Za poskytnutí dotací děkujeme.